От Русе ще стартира национална кампания на КНСБ под надслов „КНСБ в защита на правото на сдружаване и договаряне на работните заплати“

На 3 – ти април 2024 година от град Русе ще стартира национална кампания на КНСБ под надслов „КНСБ в защита на правото на сдружаване и договаряне на работните заплати“.

Сред основните теми на кампанията са: демокрацията на работното място, предложенията за законодателни промени във връзка с транспонирането на Директивата за адекватни минимални работни заплата; промените в Кодекса на труда по отношение на работата от разстояние и правото на изключване; възможностите за включване в безплатни обучения за работещите по дигитални компетентности; и др.

В община Русе са селектирани няколко компании, отличаващи се с корпоративна – социална отговорност, ангажираност към работниците и създаването на добри условия на труд и работа. Те са пример за социален диалог и партньорство в Русе и региона. На срещите с ръководствата ще се обсъдят нуждите, предизвикателствата и възможностите за подобряване на условията на труд, подпомагането на процеса на подготовката, реализирането и изпълнението на проектни предложения.

Сподели: