5 млрд. лева или 45 % са договорените средства по новите оперативни програми към момента

От Русе: 5 млрд. лева или 45 % са договорените средства по новите оперативни програми към момента

5 млрд лева или 45 % са договорените средства, се посочва в обобщените данни за напредъка на изпълнението на оперативните програми за периода 2014 – 2020 година към декември тази година, представен днес от Областен информационен център – Русе. Те са с 4.5 млрд. лева повече отколкото през същия период на 2007 – 2010 година. С 25 % повече са подадените предложения за новия период. 1500 договора са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за периода, като сумата е 1.4 млрд. лева. Обявените процедури обхващат над 70 % от бюджета на програмата. 0.5 млрд. лева са изплатените средства. В резултат излиза, че работата е 2.5 пъти по – бърза и ефективна в сравнение с предходния програмен период.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в национален план има 48 процедури на стойност 1.34 млрд. лева или изпълнението е 82 %. Факт са 1750 договора за заетост и социално включване. 22 % са разплатените средства от общия бюджет на програмата. 180 000 лица са получили подкрепа чрез програмата. По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са сключени 160 договора за 339 865 655 лева или е обхванат 24,78 % от бюджета на програмата. 125 372 042 лева или 9,14 % са изплатените средства.
В национален план по Оперативна програма „Региони в растеж“ са сключени 442 договора на стойност 1 993 842 505 лева или 137,85 % изпълнение. 26 от тях са за пътни обекти на АПИ. Пари има и за обновяване на професионалните гимназии в страната, спортната инфраструктура в училищата. Изплатените средства са 463 389 410 лева или малко над 34 %.
Оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ има 32 договора за 2 336 166 231 лева или 115,75% от бюджета на програмата. 574 455 420 лева или 28,46% са изплатените средства. От тях 250 млн. лева са инвестирани в софийското метро.
29 са обявените процедури по Оперативна програма „Околна среда“ у нас за 1.6 млрд. лева или е ангажиран 47 % от ресурса по програмата. Сключени са 51 договора за 818 млн. лева или това прави 23.7 % от ресурса на програмата. 180.5 млн. лева са изплатените средства, тоест с 54 млн. лева повече спрямо същия период на отминалия програмен период.
18 са обявените процедури по Оперативна програма „Добро управление“ за над 327.9 млн. лева или близо 50 % от общия бюджет. Сключени са 110 договора за 232 233 180 лева или 34 % от общия бюджет.
41,5 % от договорите са свързани с т. нар. е- управление. 219 мерки са въведени за намаляване на административната тежест.
По Оперативна програма „Храни“ са факт 301 договора за над 220 млн. лева или 165 % изпълнение. Изплатените суми са за 90 659 796 лева или 67,80%.
По Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ са сключени 45 договора за около 17 млн. лева или 33.17 % от бюджета на програмата. Малко над половин милион лева са изплатени понастоящем.

Сподели: