млечна кухня

От септември Детска млечна кухня приготвя храна за децата, ползващи яслени групи към детските градини

За осигуряване на здравословно хранене на децата от 10 месеца до 3 години, на територията на община Русе продължава да функционира Детска млечна кухня /ДМК/, която осигурява храненето на децата от детските ясли и по домовете, при изявено желание от родител. Раздавателни пунктове за храна към Детска млечна кухня – град Русе са 13 във всеки квартал на града и 1 в град Мартен.

Детска млечна кухня предлага и отделни менюта за деца на диетично хранене. При изготвяне на седмичното меню се следи за спазването на нормативните изисквания на Наредба №2/07.03.2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни на МЗ, а именно: прием на пълноценна и разнообразна храна; достатъчен прием на зеленчуци и плодове; достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни; прием на мазнини, захар и сол, съответстващ на физиологичните потребности в тази възраст; прием на достатъчно течности. За приготвяне на храната в ДМК се използват рецепти предложени в „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст” – одобрен от МЗ, като ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата до 3-годишна възраст.

От 15.09.2021 г. ДМК приготвя храна за децата, ползващи яслени групи към детските градини.

сн. Гугъл Карти

Сподели: