видеоклип парламентарни избори

От утре започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК в Община Русе

От утре, 23 април, членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Русе ще могат да получат своите възнаграждения.

За представилите удостоверения за банкови сметки това ще се случи по банков път, а за тези, които не са предоставили удостоверение, плащането ще се осъществи на място в приемната на общината – входът от страната на ул. „Борисова“, по следния график:

ДАТАСЕКЦИЯ №РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАСАТА
23.4.2021ДО СЕКЦИЯ № 30ОТ 9.00 -12.00 Ч. И ОТ 12.30 – 17.00 Ч.
ОТ 26.4.2021 ДО 28.04.2021ДО СЕКЦИЯ № 150ОТ 9.00 -12.00 Ч. И ОТ 12.30 – 17.00 Ч.
НА 29.04.2021ДО СЕКЦИЯ № 160ОТ 9.00 -12.00 Ч. И ОТ 12.30  ДО 15.00 Ч.  –                        ПОРАДИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МЕСЕЦА
НА 05.05.2021ДО СЕКЦИЯ № 180 ОТ 10.30- 12.30 Ч. И ОТ 13.00-17.00 Ч.
НА 07.05.2021ДО СЕКЦИЯ № 200ОТ 9.00 -12.00 Ч. И ОТ 12.30 – 17.00 Ч.
НА 10.05.2021ДО СЕКЦИЯ № 226ОТ 9.00 -12.00 Ч. И ОТ 12.30 – 17.00 Ч.

Извън посочените дати плащането ще се извършва  на касата на Община Русе – входът от страната на ул. „Петър Берон“ в работните дни от 9 до 12 часа и от 13 до 16:30 часа.

Община Русе призовава гражданите да спазват графика с цел избягване на опашки.

Сподели: