Сградата на Община Русе бе оцветена в синьо в знак на съпричастност с хората от аутистичния спектър

От утре, 21 май, започва подаването на заявления за прием в първи клас в община Русе

От 21 до 28 май родителите на деца в предучилищна възраст могат да подават своите заявления за записване в училище през новата 2024-2025 учебна година. Кандидатстването започва утре от 10:00 ч. в специализирания сайт за прием на адрес: https://school.ruse-bg.eu/ или на място в училището. Всички родители, които са направили промяна в адресната регистрация на подлежащото за прием в първи клас дете след 10 май 2024 г., следва да подадат заявление за прием единствено на място в отдел „Образование“ към Община Русе на ул. „Цариброд“ № 3.

На сайта на Община Русе са публикувани правилата за провеждането на приема, както и график на съпътстващите дейности. Критериите остават без промяна, като водещ остава близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. В същия раздел са публикувани и актуализираните адреси, попадащи в прилежащите райони за прием в първи клас. В приложените файлове са добавени нови и несъществуващи до момента адреси на територията на общината, без да се променят съществуващите граници на районите за съответните училища.

Сподели: