бебе

От 1 юли започва приемът на документи по Програма „Асистирана репродукция“ в Община Русе

В изпълнение на Решение № 955, прието с Протокол №35/16.06.2022 г., започва втора сесия за прием на документи по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, като той ще се извършва в периода 1 юли – 30 септември 2022 г. Комисия ще разгледа подадените заявления и ще излезе с решение в 10-дневен срок след определената крайна дата. Финансовото подпомагане на одобрените кандидати се осъществява със заповед на кмета на Община Русе, издадена въз основа на решение на комисията.

Целевата група, към която е насочена програмата, са двойки (семейство или живеещи във фактическо съжителство), адресно регистрирани с постоянен или настоящ адрес – Община Русе, не по-малко от 3 години, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в програмата.

За кандидатстване по Програма „Асистирана репродукция“ са необходими следните документи:

•         Заявление до Кмета на Община Русе  – по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);

•         Декларация за запознаване с условията на програмата – по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“);

•         Декларация за съгласие за обработване на лични данни – по образец (файл за изтегляне – сайт на Община Русе, меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел: Програма „Асистирана репродукция“) – и за двамата съпрузи/партньори;

•         Документ за доход (за предходните шест месеца) – и за двамата съпрузи/партньори;

•         Декларация за фактическо съжителство (свободен текст).

Необходима е и следната медицинска документация:

•         Експертно становище (за кандидатстващите по позиция 2 – за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК);

•         Копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция (за кандидатстващите по позиция 1 – за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК);

•         Eпикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;

•         Две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

•         Една спермограма – при наличието на женски фактор;

•         Набор от медико-диагностични изследвания (копия).

Необходимите документи за кандидатстване: заявление и декларации (по образец), могат да се получат в Информационен център на Община Русе (пл. „Свобода“ №6) или на сайта на Община Русе – https://obshtinaruse.bg/programa-asistirana-reproduktsia.

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Здравни дейности” към дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Русе, стаи №32 и №36 (ул. „Черно море“ №2); За справки и информация тел. 082/506 755, 082/506 794 и на GSM 0885/397 831.

Сподели: