Милена Влахова - директор на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане в Русенска област

От 1 януари се промени размерът на финансова подкрепа за хора с увреждания

Съгласно действащия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) всички лица с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на месечна финансова подкрепа.

През 2019 г. е отпусната месечна финансова подкрепа на 21 564 лица в размер на 12 323 483 лв. За сравнение през 2018 г. реалният брой лица, на които са отпуснати добавки за социална интеграция са били 15 752, като отпуснатата сума за хората с увреждания е била 4 237 000 лв.

Това съобщи днес директорът на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане Милена Влахова.

Размерът на финансовата подкрепа зависи от степента на увреждането и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България. За 2020 г. тя е 363 лв.

В тази връзка от 01.01.2020 г. се изменят размерите на финансовата подкрепа, отпусната по ЗХУ, както следва:

  • За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа  е 7% от линията на бедност или 25,41 лв. за 2020 г.
  • За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер е 15% от линията на бедност или 54,45 лв. за  2020 г.
  • За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа е 25% от линията на бедност или 90,75 лв.
  • За хората със степен на увреждане над 90% с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест помощта е равна на 30% от линията на бедност или 108,90 лв. за 2020 г.
  • За хората със степен на увреждане над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, месечна помощ през 2020 г. е 57% от линията на бедност, което прави 206,91 лв.

Хора с увреждания, които имат отпусната месечна финансова подкрепа не е необходимо да подават нови заявления-декларации в ДСП, промяната ще бъде извършена служебно.

Сподели:

Още новини от деня