От 18 ноември започва подаването на проекти на млади фермери

Приемът на заявления по една от най-атрактивните мерки от ПРСР „Млад фермер” ще продължи до 20 декември. Бюджетът е 10 млн. евро. Финансовата помощ за един кандидат по мярката е до 25 000 евро. Могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 до 40 години, които са регистрирани за първи път като земеделски производители не повече от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението. Целта на Мярка 112 е да улесни младите фермери при създаването и модерниз…

Код на новината : *120136.html

    

Сподели: