терен магистрала мартен

От 2 месеца се работи по развиване на ГИС – система, която ще позволи на администрацията и на гражданите в Община Русе да я ползват по – ефективно

Много жители на общината, по време на приемни, са задавали въпроса – “Къде мога да засадя дръвче?”. Идеята ми е да се създаде карта на общината, в която ясно са описани местата, на които могат да се садят определени от общината видове дървета. За целта е важно да се знае къде има подземни комуникации и други фактори, с които Община Русе би следвало да е запозната. В тази връзка съм имал разговори с предходната общинска администрация, от която ми заявиха, че е трудна за изпълнение и няма да се заемат с подобна инициатива. Реализирането на подобен проект би улеснило и би насочило желаещите да засадят дръвче правилно, на правилното място и от подходящия дървесен вид, заяви по време на заседанието на Общински съвет – Русе общинският съветник Траян Тотев.

Предполагам, че на картата ще има много подходящи места за залесяване. С Ваше съдействие и инициативността на много русенци, бихме могли да превърнем Русе в място с по-богата природа и по-чист въздух, отбеляза още съветникът. Днес той постави въпрос до общинска администрация дали може общинска администрация да изготви и публикува карта на Община Русе, в която ясно са описани местата за засаждане, видовете дървета и правилата, които трябва да бъдат изпълнени по време на засаждане от гражданите.

Заместник – кметът Димитър Недев сподели, че от 2 месеца се работи по развиване на информационната ГИС – система, която ще позволи на администрацията и на гражданите да ползват по – рационално информацията, свързана с кадастър, контейнери, кошчета за отпадъци и др. В приоритети попада карта с дървета, които са залесени, с описание на вид, възраст, дейности през годините. Изготвяне на карта за залесяване попада в обхвата на нормативната уредба от Наредба № 30 на ОбС – Русе. Множество са изискванията, поради което се налага за всяко засаждане да се иска предварително становище. По тази причина се прави задължителна консултация със служителите на отдел „Екология“, уточни заместник – кметът.

Сподели: