С две нови лазерни камери лови нарушителите по пътищата Пътна полиция - Гюргево

От 2019 година въвеждат иновативна система със стационарни радари в цяла Румъния

На път DN 5 /популярен в България като Русе – Букурещ/ в района на село Калугерени и на още много места в Румъния /над 70/ се въвежда иновативна система със стационарни радари. Целта е засилен контрол над скоростта на МПС от страна на „Пътна полиция“ – Румъния. С оглед на това е подписано споразумение с националната компания за магистрали и пътна инфраструктура на Румъния, което позволява монтирането им през 2019 година. По протежение на даден пътен участък на определени места ще бъдат монтирани сензори, които ще позволят мигновеното изчисляване на скоростта на движение на всяко МПС. Информацията ще се подава към „Пътна полиция“ за налагане на санкции на водачите.

Повече данни за местата и за системата не са обявени по обясними причини.

сн. Архив

Сподели: