От 22 март преустановява работа читалнята на Държавен архив - Русе

От 22 март преустановява работа читалнята на Държавен архив – Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

На основание Заповед № 76/19.03.2021 г. на Председателя на Държавна агенция „Архиви“, считано от 22.03.2021 г. до второ нареждане, се преустановена работата на всички читални в структурата на Държавна агенция „Архиви“.Справки ще бъдат извършвани чрез електронните услуги, посредством административната интернет страница – www.archives.government.bg, електроните пощи на архивите или по телефон. Инцидентно потребители на архивна информация могат бъдат обслужвани само в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени.Считано от деня на отваряне на читалните, се удължава валидността на издадените читателски карти със срока на преустановената работа на читалните.

Сподели:

Още новини от деня