От 23-и ноември почти всички ученици от област Русе се връщат към присъствените занятия

От 23-и ноември почти всички ученици от област Русе се връщат към присъствените занятия

От 23-и ноември почти всички ученици от област Русе се връщат към присъствените занятия. Изключение правят учениците от 5 до 7 клас включително, но само на територията на община Русе. Те ще останат на дистанционно обучение до края на месеца. Това стана ясно по време на заседанието на Областния оперативен щаб, свикано от временно изпълняващия длъжността областен управител Свилен Иванов. Също така директорите на всички училища на територията на областта трябва да засилят контрола по организацията и дейността в ученическите столове и бюфети за спазване на всички санитарно-хигиенни и ограничителни мерки по указанията на министъра на здравеопазването и правилника за задачите, организацията и вътрешния ред в столовете и бюфетите при училищата. Специално внимание по време на днешното заседание беше обърнато и на необходимостта във всички хранителни магазини и търговски вериги да се създаде пропускателен режим, така че да се избегнат струпвания. В тях ще се следи най-вече за отстояние между клиентите от поне 1.5 м., носенето на маски, както и извършването на редовна дезинфекция.

До края на месеца остават предходните решения, свързани с преустановяване дейността на читалищата, пенсионерските клубове, фолклорните и други самодейни непрофесионални формации, детските градини и пазарите тип „Битаци“. Остава и забраната за масови мероприятия на открито, както и недопускането на посещение на непълнолетни лица без придружител в заведения, клубове, молове и търговски центрове. Празненства на закрито ще могат да се провеждат при максимум 30 души.

Сподели: