Одобриха слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Иваново през новата учебна година

От 24 март се подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите в Община Иваново

Време за прочитане: < 1 мин.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето могат да се подават в периода от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително от избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Заявленията се попълват съгласно приложения към настоящото съобщение образец.

Заявленията следва да се подават на ел.поща obshtina@ivanovo.bg

Подробности относно начина на подаване на заявленията и образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия от лица, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето може да научите от решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, приложено към настоящото съобщение.

Приложения:

1. Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК.

2. Заявление за гласуване – Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК.

Сподели:

Още новини от деня