От 8-и до 10-и декември се преведе ежегодната академия за млади лидери, която се организира от Общински младжки дом

От 8-и до 10-и декември се преведе ежегодната академия за млади лидери, която се организира от Общински младжки дом

От 8-и до 10-и декември се преведе ежегодната академия за млади лидери, която се организира от Общински младжки дом по Програма за младежки дейности на Община Русе. Темата на академията беше „Активно младежко участие и лидерство“ и в нея се включиха представители на Младежки парламент Русе. Участниците работиха по следните теми: младежко лидерство, презентационни умения, работа в екип, управление на времето и стреса и др. Интересна и много полезна беше темата за емоционалната интелигентност, водена от психолога Веселина Тончева. Освен всички обучителни дейности, младежите посетиха географския център на България. Оказа се, че освен, че са граждански ангажирани, младите хора имат и разнообразни таланти, които те демонстрираха на специално организираната вечер на талантите.

Сподели: