Ветово-община-1

От 8 февруари 2024 г. е отворен прием на документи по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 г.

Община Ветово Ви уведомява, че от 8 февруари 2024 г. е отворен прием на документи по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 г. Приемът ще продължи до 22 февруари 2024 г. На интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ в раздел „Схеми и мерки за подпомагане“  в секция „Пчеларство“ е публикувана Заповед на министъра на земеделието и храните съдържаща списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2024 г. Кандидатите, които искат да подадат заявления за подпомагане, трябва да имат регистрация в Системата за електрони услуги (СЕУ) и квалифициран електронен подпис. Единствено през нея се подават документите и ще се осъществява цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на Държавен фонд „Земеделие“.

Сподели: