От 9 часа на 18 ноември започва приемът на заявления за подпомагане по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”

Във връзка със Заповед № 03-РД/2850 от 07.11.2013 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” периодът за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба №9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., започва с начална дата 18.11.2013 г. в 9.00 часа и крайна дата 20.12.2013 г. в 17.30 часа. Фи…

Код на новината : *120212.html

    

Сподели: