Учениците от начален етап на ОУ "Иван Вазов" - Русе участваха в спортен празник

ОУ „Иван Вазов“ ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

На 14.09.2019 г. в 10.00 часа ОУ „Иван Вазов“ ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group. Нашето събитие вече е отбелязано на картата на кампанията. Картата е основен инструмент на „Да изчистим България заедно” и служи за маркиране на почистените зони и на добрите практики за намаляване на отпадъците, за обозначаване на обновени детски площадки.

Нека бъдем заедно на 14.09.2019 година в двора на ОУ „Иван Вазов“ и се включим в кампанията!

Сподели: