ОУ "Никола Обретенов" беше домакин на работна среща на начални учители по плана за квалификация на Регионално управление на образованието

ОУ „Никола Обретенов“ беше домакин на работна среща на начални учители по плана за квалификация на Регионално управление на образованието

ОУ „Никола Обретенов“ беше домакин на работна среща на начални учители по плана за квалификация на Регионално управление на образованието – гр. Русе. В края на първия учебен срок училището ни се превърна в своеобразен форум на начални учители от община Русе. Училищата, които се осмелиха да споделят добри педагогически практики пред педагогическата колегия са СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Никола Обретенов“. Всяко от презентиращите училища представи обучението на най-малките ученици през своята призма, визия и цели за съвременно образование. Споделените опит и добри практики акцентираха върху основни аспекти на подготовката на учениците за срещата им с „истинския“ живот. Засегнатите теми са проектно и проблемно базирано обучение, дигитализация на учебното съдържание, интердисциплинарни уроци, иновативни практики и социално-емоционално учене.

Сподели: