ОУ „Христо Ботев” – Баниска е в Списъка на средищните училища през учебната 2019/2020 г.

По прогнозни данни през учебната 2019/2020 година в ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска ще се обучават 55 ученици, като 9 от тях пътуват от други населени места, в които няма училище, а именно: 2 ученици от с. Могилино, намиращо се на разстояние от 6, 31 км. от с. Баниска; 7 ученици от с. Помен, намиращо се на разстояние от 8, 27 км. от с. Баниска. Видно е, че един ученик не достига за изпълнението на ПМС за определяне на минималния брой ученици, но по отношение на отдалечеността училището отговаря на критериите за защитено и средищно училище. Най-близкото училище е в гр. Борово, което е на 20 км. разстояние от с. Могилино и на 22 км. от с. Помен. Като основен мотив училището да бъде включено в списъците средищните училища е децата да не пътуват на повече от 20 км., но и финансирането по ПМС No128 е от висока важност за да продължи съществуването му.

Сподели: