Петима медалисти на фондация "Александър Русев" на турнира в Пазарджик

Официално становище от ръководството и треньорите на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – Русе

Предвид създалата се ситуация за ползването на плувния басейн в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ от фондация „Александър Русев“, заявяваме следното:

  1. Плувният басейн е собственост на Община Русе и е предоставен за стопанисване на Спортно училище.
  2. Договорните отношения с фондация „Александър Русев“ са за предоставяне за безвъзмездно ползване на съоръжението, като всички текущи сметки и консумативи се поемат от училището. По този начин Спортно училище е партньор на фондацията и подпомага благотворителната и дейност.
  3. Ремонтът, извършен от фондацията, е обект на устни договорености с предишни ръководства на учебното заведение.
  4. Спортно училище категорично заявява, че часовете предоставени за безвъзмездно ползване за рехабилитация на децата НЕ СА НАМАЛЕНИ. Въз основа на Заповед №РД-01-194/30.03.2021, т. 11, на Министъра на здравеопазването, ползването на плувни басейни и комплекси се допуска при използване на неповече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Като се има в предвид, че учениците се обучават в електронна среда от разстояние, часовете по спортна подготовка са предоставени на фондацията от спортните клубове, ползващи съоръжението. В този смисъл, часовете за ползване са УВЕЛИЧЕНИ, но при спазване на горепосочената заповед на Министъра на здравеопазването.
  5. Топлоподаването и отоплението на спортното съоръжение, както и на цялата сграда, се контролира от топлоразпределителното дружество в града.
  6. Фондацията има свободата и волята да организира начинът, редът и времетраенето на рехабилитационните занятия на територията на плувния басейн.

Училищната общност на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе, подкрепя по всякакъв начин и полага усилия да обезпечи дейността на фондация „Александър Русев“. Каузата е с обществена значимост за децата в неравностойно положение и заслужава нашето уважение и подкрепа!

ОТ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „МАЙОР АТАНАС УЗУНОВ“, ГР. РУСЕ

сн. Архив

Сподели: