белоев милков тараклия

Очаква се до март Тараклийския държавен университет да стане филиал на Русенския университет

Председателят на район Тараклия, Република Молдова, г-н Иван Паслар, изрази днес пред русенските медии радостта си от радушния прием от страна на ректора на Русенския университет чл. кор. проф. Христо Белоев и кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков. Той с удовлетворение подчерта финансовата помощ, получавана от пра родината на тараклийските българи – България. Тази помощ се изразява в съфинансиране на Българския държавен университет в Тараклия, както и на още лицеи, гимназии, детски градини, читалища. Така България косвено помага на българите живеещи там. Вицепрезидентът на Република България г-жа Йотова също е ангажирана пряко с българите в Тараклия.

Причината, поради която г-н Паслар е в Русе, е откриването на филиал на Русенския университет в Тараклия. До сега там са се изучавали 3 специалности, две от които филологически: Педагогика на обучението по български и румънски език; Педагогика на обучението  по български и английски език и Педагогика на обучението по музика. Тези специалности ограничават университета да се развива, уточни чл. кор. проф. Белоев. След срещи с бизнеса и различни институции в Тараклия от страна на г-н Паслар са уточнени специалностите, от които има необходимост. Затова Русенският университет ще разкрие допълнително и по тяхно желание във филиала си в Тараклийския университет още 4 специалности: Аграрно инженерство; Транспорт; Компютърни науки и Бизнес мениджмънт или Икономика.

Ректорът на Русенския университет разчита на действията, предприети от страна на МОН и МВнР, както действията на съответните министерства в Молдова, както и президентството, в лицето на г-жа Илияна Йотова, да дадат желания резултат. Двустранното споразумение е подписано и предстоят определени съгласувания между двете държави за статута на Тараклийския университет и по какъв начин ще стане преобразуването.

След срещите си днес с кмета на град Русе и с областния управител, г-н Паслар и работния екип счита, че сътрудничеството може да излезе извън рамките на образованието. От казаното следва, че между двата района Русенски и Тараклийски стоят нови възможности за сътрудничество в развитието на нови дейности, уточни ректора.

Според кмета на Русе г-н Милков, след инженерното образование получено в Тараклия, младежите с български корени имат възможност да бъдат приети и да работят у нас. На всички ни е ясно, че инженерните кадри са едни от най-търсените на българския пазар на труда. Особено силно емоционален е факта за завръщането на младежите в родината, в която им се дава възможност да работят.

При добро стечение на обстоятелствата, още тази есен на 2020 година може да бъде приет и да започне обучението си първият випуск  от 140 студенти във филиала на Русенския университет.    

Сподели:

Още новини от деня