Още двама доброволци започнаха своята индивидуална национална доброволческа служба в сдружение „Вдъхновение“

Още двама доброволци започнаха своята индивидуална национална доброволческа служба в сдружение „Вдъхновение“

Още двама доброволци започнаха своята индивидуална национална доброволческа служба в Сдружение „Вдъхновение“.

Новата дейност за краткосрочно индивидуално доброволчество започна в петък – 21 юли и ще продължи до 29 август. В нея участват две момичета. Тяхна основна дейност ще е организиране и провеждане на уъркшопи с деца и младежи. Осен това, доброволците ще участват в подпомагането на регулярни дейности в организацията, ще участват в планирането на местни инициативи и кампании, организиране на местни кампании, разпространение на информация за ЕКС и Еразъм+ и др.

Очаквайте скоро повече информация за предстоящите уъркшопи на Facebook страницата ни.

Дейността се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ и е част от акредитиран проект в рамките на програма – Доброволчество с номер 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000068178, финансира от ЦРЧР по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК.

Сподели: