Още през 2024 година започва предсерийното производство в завода на GG Group в Русе

Още през 2024 година започва предсерийното производство в завода на GG Group в Русе

Мерките в процеса на трансформация, въведени по-рано тази година, показват ясно, положително въздействие върху резултати на Групата за полугодието. Наскоро обявеният нов производствен обект в Русе, България, ще заработи по-рано от очакваното. Ситуацията с бъдещите поръчки изисква допълнително разширяване на съществуващите производствени мощности в Сан Хуан дел Рио, Мексико, става ясно от корпоративно съобщение на компанията GG Group.

Изпитвайки силни насрещни ветрове от пазарите, GG проактивно инициира процес на трансформация в цялата група в началото на 2023 г. Оттогава е приложен цялостен набор от над 400 индивидуални мерки, всички от които са насочени към повишаване на ефективността и намаляване на разходите. Конкретните дейности, свързани с тези мерки, до голяма степен вървят по план и показват нарастващ успех. Оценката на средносрочните резултати от текущата фискална година все още показва отклонение в сравнение с прогнозираните приходи, но предимно показва забележително увеличение на оперативния резултат след 6 месеца на текущата стопанска година в сравнение с предходната година с фактор 4. Освен това всички разходи позициите, а също и оборотният капитал могат да бъдат подобрени, което предполага продължаване на цялостно положително финансово развитие с високо ниво на доверие. „С оглед на текущите междинни резултати съм уверен, че ще успеем да постигнем и нашите амбициозни годишни цели и по този начин да поставим основата за проспериращо бъдеще за GG. Междувременно ще бъде от ключово значение да запазим инерцията и да реализираме допълнително всички идентифицирани потенциали с високо темпо.“ Арно Хаселхорст, главен изпълнителен директор и COO/​CRO на GG Group щат. „Растежът на обема, който ни предстои, изисква финансово и организационно силна среда, за да отговорим на изискванията на пазара и да се възползваме устойчиво от неговата динамика. Виждам, че GG набира скорост в правилната посока“, добавя той.

сн. РусеИнфо

Създаването на допълнително производствено съоръжение в Русе, България, за което вече беше съобщено през лятото, може да бъде допълнително ускорено извън плана чрез придобиване на съществуващи помещения, като по този начин се избягват отнемащите време строителни работи. Новият завод ще има ясен продуктов фокус върху HV кабели за е-мобилност за реномирани европейски производители на автомобили. В първия етап на разширяване придобитите помещения предлагат увеличена площ от 18 000 m2 вместо първоначално планираните 13 000 m2, което позволява дори повече гъвкавост за по-бърз растеж без допълнителни разходи. В резултат на ускореното време на проекта, предсерийното производство може да бъде подготвено още през май 2024 г., а редовното серийно производство още през лятото на 2025 г.

Като по-нататъшно следствие от очаквания ръст на обема на бизнеса с автомобилни кабели, както в кабелите за данни, така и в кабелите за батерии, GG ще разшири съществуващите си производствени мощности в Сан Хуан дел Рио, Мексико, чрез създаване на допълнителна производствена сграда. Строителните дейности ще започнат в началото на следващата година. Редовното серийно производство ще започне още в началото на лятото на 2024 г. В първия етап на развитие помещенията ще предлагат производствена площ от около 5000 m² и свързаните с тях 600 m² социални и офис площи. Тъй като първите номинирани проекти ще използват изцяло новосъздадения капацитет, ще е необходимо местната работна сила да бъде увеличена с още 100 служители.

„Ангажираните проектни екипи работят с пълна пара, за да изпълнят – или, в случая с завода ни в Русе, дори да надминат – зададените срокове на проекта. Очакваме с нетърпение да увеличим производството и в двата нови обекта само за няколко месеца и да снабдим нашите клиенти с иновативни и високотехнологични продукти, оформящи мобилността на утрешния ден.“ казва Холгер Фастабенд, CSO/​CTO на GG Group.

Сподели: