проф. Костадин Ангелов

Още три реанимобила чака ЦСМП – Русе по голям национален проект

Започна мащабен инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. На практика днес беше дадено началото на строителството, реконструкцията и ремонта на обектите от системата на спешната медицинска помощ в страната. В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта, в т.ч. 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения.

По същия проект вече във всички филиали за спешна помощ от областта са доставени по един брой монитори, транспортни вентилатори, аспирационни устройства, апарати за обдишване, преносими комбинирани дефибрилатори с възможност за отдалечено мониториране, електрокардиографи и друга медицинска техника от първа необходимост. Отделно спешното отделение на Университетска болница „Канев“ вече разполага с един нов монитор за централен сестрински пост, 18 монитора за наблюдение на здравословното състояние на пациентите, три електрокардиографа, три апарата за обдишване, три комплекта ларингоскопа за деца и възрастни, два негативоскопа и друга медицинска апаратура, която може да спаси човешки живот. Както във филиалите за спешна медицинска помощ, така и в спешното отделение на УМБАЛ „Канев“ предстои да бъдат доставени още медицински уреди. За областта са предвидени и 12 чисто нови линейки, като 9 от тях са вече доставени. Четири са за спешната помощ в Русе, две за Бяла и по една за Сливо поле, Две могили и Ветово. Още три реанимационни автомобила ще бъдат закупени, като един от тях ще бъде високопроходим. И трите ще се използват за нуждите на филиала за спешна помощ в Русе. Към настоящия момент за цялата област във всеки един момент могат да реагират общо 26 автомобила, като 22 от тях са реамобили и се използват за транспортиране на пациенти.

Сподели: