русе център

Още 52 лица са наети като лични асистенти на територията на община Русе

Приети са 52 нови заявления за включване в Механизъм лична помощ от ползватели и бяха наети 52 лица като лични асистенти. Към 31 май общият брой на ползвателите механизма е 872 лица.

Експерт от дирекция „Хуманитарни дейности“ и управителят на Кризисния център за непридружени деца Рейхан Аблеким взеха участие в събития в гр. Братислава, във връзка с обмяна на добри практики и опит, свързани с подобряване достъпа до услуги на украински деца-бежанци и подкрепа от общините. Дейността е част от партньорството на Evrocities и УНИЦЕФ за изграждане капацитета на местните власти за интеграция на деца бежанци и мигранти.

Здравните медиатори проведоха консултации на 52 лица от кв. Селеметя, кв Тракция и кв. Средна кула за провеждане на задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България, за ползата от непрекъснати здравни осигуровки, за реда на предоставяне на помощни средства, приспособления и медицински изделия за хора с увреждания. Съдействаха на 10 лица за провеждане на медицински, стоматологични и гинекологични прегледи.

Експерти от ПИЦ и студенти от РУ „Ангел Кънчев“ участваха в „Работилница за пилотно тестване на иновативни инструменти за работа с млади хора в неравностойно положение“.

Зам.-кметът Енчо Енчев участва в церемонията по връчване на награди „Златна ябълка“ 2023 на Националната мрежа за децата, където Община Русе получи награда в категория „Общини“ заради водената активна политика за подобряване средата на децата и спазване на правата и интересите им.

Проведено е заседание на Комисията за разглеждане на постъпилите заявления за настаняване в социални жилища.

Издадена е заповед за  отпускане на еднократна финансова помощ  на 11 родители за раждане на второ дете.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков относно работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Сподели: