Ивановските скални църкви

Павилионът под Ивановските скални църкви ще бъде отдаден под наем

Време за прочитане: < 1 мин.

Общинските съветници в Иваново дадоха своето съгласие за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на „Павилион с обслужващи обекти до скална църква“ разположен в поземлен имот с идентификатор 32095.301.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, представляващ едноетажна сграда и навес с обща застроена площ 70 кв.м., предмет на АЧДС № 5308/05.03.2013 г.

Определена е първоначална месечна наемна цена за имота по т. 1 в размер на 130 лв. без ДДС, въз основа на оценка, изготвена от Сия Михайлова, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100100176 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България.

Търгът ще е с тайно наддаване. Срокът на договора за наем ще бъде 10 години.

Сподели:

Още новини от деня