Паметникът на загиналите във войните от Николово вече е почти готов

Паметникът на загиналите във войните от Николово вече е почти готов

Паметникът на загиналите във войните от Николово вече е почти готов. /на снимката днес/ Той се намира в центъра на населеното място, в средата на обновен район за отдих край пътя Русе – Просена и Долно Абланово.
На 22 май 2015 година е проведено заседание на Постоянно действаща междуведомствена областна комисия „Военни паметници” (ПДМОКВП). То се председателства от Явор Янчев – заместник областен управител на област Русе, а след разглеждане на второ точка се След това се води от Тодор Георгиев – служител в Областна администрация Русе. Членовете са разгледали докладна записка от Марийка Генова – кмет на с. Николово относно реновиране на паметник на загиналите във войните жители на с. Липник (комплектна документация, внесена от граждани от кв. Липник в с. Николово, община Русе).
Арх. Яна Райкова – архитект и проектант на идеен проект на обект „Реновация на паметник на загиналите във войните жители на с. Липник“, го презентира. Тя говори за мястото, където се намира паметника,терена около него и за състоянието му в момента. Първоначално паметника е издигнат в центъра на с. Липник (сега с. Николово) в чест на Ангел Гецов – член РМС (21.11.1921 г. – 09.07.1943 г.). По желание и инициатива на жителите на селото, той ще бъде реновиран и ще се сложи плоча на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първа световна и Втора световна войни, жители на селото. Арх. Райкова описа подробно обемно – пространствена концепция за реновирането на паметника, като акцентира върху ситуационното решение, историческите данни,
озеленяването и благоустрояването, както и материалите, които ще бъдат използвани. Изнесената от арх. Райкова информация предизвика дискусия, в която се включиха членовете на Комисията.
Отношение и становище по темата взеха о.р. к-н Димитър Вълков – председател на РСОСЗР Русе, подп. Иван Иванов – началник на Регионален военен сектор – Русе към Военно окръжие – Русе, арх. Мария Костадинова – член на Съюза на архитектите в
България, дружество Русе, коитонаправиха допълнения и препоръки по проекта. На въпросите на участниците, отговориха Марийка Генова – кмет на с. Николово и арх. Яна Райкова. Генова благодари за компетентно изложените забележки и изрази своята готовност те да бъдат използвани при преработването му.


Паметникът е облечен с гранитни тъмносиви плочи. Името на Ангел Гецов ще бъде преместено на новоизграден паметник, който ще се разположи в същия имот. На негово място ще бъдат изписани имената на загиналите във войните жители на с.Липник.

Зелените площи, разположени северно и южно, са проектирани от ланд.арх. М.Койнов в предишен проект, възложен от кметството. Идейният му проект за оформяне на площите включва изграждането на нови алеи,поставянето на пейки, перголи,беседка, фонтан, чешма, както и засаждането на храсти и дръвчета. Така ново създадения парк ще се освети с паркови лампи и ще се огради с ажурна ограда, висока максимум 70см. До парка ще се осигури достъп през различни метални порти.

Паметникът с новосъздадения парк около него ще има важна обществена и туристическа функция за с.Николово.

Сподели:

Още новини от деня