Панорама на средното образование отново ще помага на учениците в избора им за кандидатстване

21-вото издание на Панорама на средното образование беше открито вчера в Русе. То се организира от РУО – Русе и бе официално открито от началника на РУО д-р Росица Георгиева, заместник-кмета на Община Русе Димитър Недев и областния управител Анатоли Станев.

„Средното образование, получено в Русе, е трамплинът, който ще ви изведе с нужните знания за по-нататъшната ви успешна реализация“, обърна се към присъстващите заместник – кметът.

Той пожела успех и правилна професионална ориентация на всички, на които тепърва предстои кандидатстване.

 На алеята пред хотел „Дунав“ се представят 18 професионални и профилирани гимназии и средни училища с цел да улеснят учениците при избора им къде да продължат обучението си след VII клас. На щандовете си образователните институции представят информация за учебните си програми, специалности, условия и материална база.

 Традиционната Панорама на образованието предлага щандове, обособени в шатри, с възможност за по-мащабно презентиране на учебно-образователния процес, извънкласните дейности и цялостния облик на училищата. Щандовете на русенските учебни заведения очакват бъдещите възпитаници и техните родители, за да ги запознаят с перспективите за обучение с различни профили, насоки, личностно изграждане и кариерно развитие.

 Професионалните гимназии ще дават среща на ученици и родители с бъдещи работодатели, които са институционално ангажирани с дуалното образование или традиционно поддържат връзка с учебните заведения, подготвящи кадри за конкретна сфера.

 С кратък поздравителен концерт съставите към Общинския младежки дом и ученици от няколко училища показаха своите умения, придобити като неформално образование и подпомагащи образователната система, разширявайки нейния спектър, а и развивайки талантите на деца и младежи успоредно с официалното образование.

Сподели: