милена хинкова рик

Партийни рекламни материали върху ЛЕД табло на русенска зала не били с агитационен характер

В РИК-Русе е постъпила жалба с Вх.№604/04.04.2021г. от Мариела Георгиева Дякова, с твърдение, че пред спортната зала в гр. Русе на ЛЕД реклами се прожектират рекламни материали на ПП ГЕРБ, ВМРО и КОД. Към жалбата е приложен и снимков материал/видеоклип/ на сочените реклами.

Съгласно чл.184 ИК се забранява поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. Соченото за рекламни материали, няма характер на агитационен материал по смисъла на ИК.

Още повече, съгласно чл.184 ИК ЛЕД таблото не попада в регулация и има повече от 50 м. разстояние между него и вход на сграда, където има изборна секция.

Не е налице нарушение на ИК, предвид на което жалбата следва да се остави без уважение. 

Сподели: