Партньори от 5 държави работят за интегриране на виртуална и добавена реалност в обучението на студенти

Партньори от 5 държави работят за интегриране на виртуална и добавена реалност в обучението на студенти

Проект на Русенския университет „Ангел Кънчев“, финансиран по програма Еразъм +, събра за първи път след края на пандемията от Ковид-19 партньорите си от Гърция, Кипър, Латвия, Австрия и България на присъствена работна среща на екипа на проекта. Тя се проведе от 19-ти до 21-ви Май, в Лимасол, Кипър, където преподаватели, изследователи, практици от неправителствени и бизнес организации, членове на консорциума на проекта „VRinHE“ – Integrating Virtual and Augmented Reality in Higher Education Curricula (Интегриране на виртуална и добавена реалност в програмите във висшето образование) обсъждаха изграждането на компетенции на преподаватели и студенти за използване на VR/AR технологии в учебните програми на различни университетски специалности.

По време на срещата представителите на Русенския университет посетиха и виртуалната лаборатория на Кипърския технологичен университет в Лимасол.

Усилията на екипа на проекта са насочени към разработване на инструментариум, сценарии за приложение и отворени онлайн курсове за обучение (MOOC), които да улеснят навлизането на VR/AR във висшето образование, особено за специалности, които не са свързани директно с информационните технологии.

Проектът VRinHE цели да насърчи дигиталната трансформация на висшето образование чрез въвеждането на нови обучителни методи и практики, които да повишат качеството на висшето образование и да стимулират развитието на цифровите умения на студенти и преподаватели. Той стартира в началото на февруари 2022 г. след като Русенският университет получи зелена светлина и финансиране за реализацията му и ще продължи две години.

Сподели: