Партньорска среща по проект InoLearn4BEEs се проведе в Русенския университет

Партньорска среща по проект InoLearn4BEEs се проведе в Русенския университет

На 7 и 8 ноември 2019г., екип от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ беше домакин на работна среща на консорциума по проект „InoLearn4BEEs – Иновативни ориентирани към студените практики, включващи ИКТ-инструменти и взаимодействие университет-индустрия за подпомагане на обучението по бизнес и технологично предприемачество“, с проектен координатор гл. ас. д-р Свилен Кунев. Участници в събитието бяха представители от Университет Политехника Букурещ (Румъния), Университет „Мария Кюри – Склодовска“ – гр. Люблин (Полша), софтуерна компания „Авантера“ (Румъния) и Технически университет – гр. Кошице (Словакия).

Представителите на Русенския университет – проф. д-р Диана Антонова (Зам.-ректор Научноизследователска дейност), гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Свилен Кунев обсъдиха със своите партньори изпълнението на основните задачи по проекта. Те са свързани с подобряване уменията за дигитално и критично мислене на студентите в сферата на предприемачеството и инженерното предприемачество чрез разработване, изпитване и усъвършенстване на новаторски практики за обучение, насочени към студентите, които улесняват междукултурните и гражданските нагласи въз основа на използването на потенциала на ИКТ-обучителна среда, доразвита чрез сътрудничество университет-индустрия и международни партньорства.

Основен инструмент за прилагане на модерни и иновативни дигитални подходи за обучение на студентите е създадената по проекта електронна платформа за разработване на практически базирани екипни казуси и индивидуални студентски разработки, съвместно с представители на бизнес и обществени организации от гр. Русе и региона. Тя вече е успешно приложена с две пилотни групи от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“ в кат. Мениджмънт и бизнес развитие, където русенските преподаватели работят с изявени студенти в областта на бизнес управлението, индустриалния инженеринг, маркетинга и корпоративната социална отговорност.

А днес, 8 ноември, екипът по проекта провежда в „Канев център“ на университета представително събитие „Дигитални бизнес модели за предприемачи“, в което над 80 ученици от Русе и региона, заедно с 19 студенти от Бизнес факултета и 8 представители на русенски фирми и организации ще разработват креативни решения за стартиране на нов бизнес и интензивно приложение на дигиталните технологии в предприемачеството.

Сподели:

Още новини от деня