Патологът д-р Бистра Йорданова участва в национален симпозиум, свързан с кожните тумори

Патологът д-р Бистра Йорданова участва в национален симпозиум, свързан с кожните тумори

Време за прочитане: < 1 мин.

Д-р Бистра Йорданова, патолог в Комплексния онкологичен център в Русе, участва в национален симпозиум на патолозите. Форумът бе тридневен и се проведе миналата седмица в град Хисаря.  

Темата бе „Диагностични предизвикателства и възможности за лечение при пациенти със злокачествени кожни тумори“.

Д-р Йорданова представи две презентации на тема „Преканцерози и тяхната еволюция-клинични случаи“ и „Диагностични трудности при диспластични невуси и лентиго малигна с обсъждане на случаи от практиката“.

Акцентите в срещата бяха в подкрепа на мултидисциплиналния подход при лечението на тези заболявания и необходимостта от добра комуникация и единодействие между различните специалисти, ангажирани с този проблем в медицината. В рамките на симпозиума бяха преразгледани и обсъдени разнообразие от клинични случаи на немеланомни и меланомни кожни тумори, трудностите в диференциалната им диагноза, както и новите възможности за тяхното прецизно диагностициране.

Присъствието и на медицински онколози разшири тематиката в посока към най-съвременните методи, прилагани при хирургичното лечение, имунотерапията и таргетната терапия в зависимост от вида и стадия на тумора. Събитието се проведе по инициатива на Българската асоциация по дерматоонкология.

Сподели:

Още новини от деня