Патронажната грижа се възлага на Звеното за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” – Русе

Общинските съветници в Русе разрешиха днес възлагането на услугата „Патронажна грижа” на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” гр.Русе като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Сподели:

Още новини от деня