Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Патронажна грижа на близо 300 лица е предоставена по проект „Патронажна грижа + в община Русе“

Време за прочитане: < 1 мин.

Община Русе реализира проект „Патронажна грижа + в община Русе“, с административен договор BG05М9ОP001-6.002-0137-С01, по процедура „Патронажна грижа +“ – по проекта се реализират две дейности – Дейност 1 „Патронажна грижа“ за предоставяне на здравно-социални услуги в дома на възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Русе.

По Дейност 1 до 27.09.2021 г. през услугата са преминали 76 лица, назначени като болногледачи, психолог и 5 медицински специалиста. Здравно-социалната услуга патронажна грижа е предоставена на 298 потребителя, възрастни хора и лица с увреждания.

По Дейност 2 „Превенция на COVID-19“ са назначени 81 лица на непълен работен ден, като дезинфектори в социалните услуги, които се предоставят на територията на община Русе, с цел намаляване риска от заразяване с COVID-19 на потребителите и наетите лица в социалните услуги. В обхвата на дейност 2 ще попаднат 1 140 потребителя и 485 лица, персонал на социалните услуги, на които ще бъдат осигурени предпазни средства и дезинфектанти за превенция заразяването с COVID-19.

Проектът „Патронажна грижа+“ ще се предоставя за периода 12.05.2021 г. – 12.05.2022 г. Финансовият ресурс по бюджет е в размер на 1 837 020,14 лв.

Сподели: