ПГИУ - Русе определи победителите в двата етапа на училищния кръг от националното състезание по предприемачество "Най - добра бизнес идея"

ПГИУ – Русе определи победителите в двата етапа на училищния кръг от националното състезание по предприемачество „Най – добра бизнес идея“

На 02.02.2024 г. и 07.02.2024 година се проведоха двата етапа на училищния кръг на националното състезание по предприемачество „Най – добра бизнес идея“ за учебната 2023/2024 година, чийто организатор е Министерството на образованието и науката.

Целите на състезанието са:

Да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за:

▪засилване мотивацията за пълноценно усвояване на учебното съдържание, базирано на междупредметните връзки в посока предприемачество;

▪стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа;

▪насърчаване развитието на предприемаческа култура и предприемаческо мислене; ▪насърчаване на нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

▪творческа изява на придобитите знания, умения и компетентности в областта на иновациите и предприемачеството; Да се осигури възможност на професионалните гимназии за:

▪реализация и популяризиране на постигнатите резултати на изявени ученици; ▪стимулиране на сътрудничеството и обмен на идеи с висшите учебни заведения и бизнеса.

В състезанието могат да участват ученици от XII клас.

Училищният кръг се провежда на два етапа: Първоначално анонимно се представят писмено разработени идеи, а в последствие участниците презентират и демонстрират своите иновативни идеи. На устното презентиране присъстваха ученици от XIв клас, заместник директорът на нашата гимназия и комисията за оценяване на идеите.

От нашата гимназия участваха три идеи на ученици от XIIб клас. Своите иновативни идеи представиха: Мелек Бюлентова Расимова – Соларен контакт „Solar plug, Камелия Владимирова Кънева – Виртуална платформа „GreenCycle Hub Sustainable living Communiyty” и Стефани Красимирова Тодорова – Темпоскоп „Дъжд и слънце в кутия“. Идеите на участниците бяха оценени по посочени критерии от МОН (Иновативност на бизнес идеята, реалистичност, дефинирана целева група, устойчиво развитие – екологичност и грижа за обществото, познаване на основните икономически категории, свързани с разработката, свободно боравене с икономическата терминология, умения за убеждаване в изложената теза, ясен стил и богата езикова култура.

Комисията по оценяване на идеите в състав: Анета Ангелова, Румяна Ценева и Ферихан Ахмедова класира участниците по следния начин:

На първо място с 88 точки беше оценена идеята на Стефани Красимирова Тодорова – Темпоскоп „Дъжд и слънце в кутия“, на второ място със 76 точки – Мелек Бюлентова Расимова – Соларен контакт „Solar plug, а трета остана с 63 точки Камелия Владимирова Кънева с Виртуална платформа „GreenCycle Hub Sustainable living Communiyty”. Идеите, класирани на първите две места ще се изпратят за селекция от Национална комисия на МОН за участие в Национален кръг на състезанието.

Сподели: