ПГО „Недка Иван Лазарова” – Русе получи сертификат за участие в Европейския ден на спорта в училище

ПГО „Недка Иван Лазарова” – Русе получи сертификат за участие в Европейския ден на спорта в училище

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе получи сертификат за участие в Европейския ден на спорта в училище. В края на септември 2020 инициативата събра заедно на открито ученици и учители на спортната площадка на гимназията. Проведоха се надпревари по футбол, волейбол, баскетбол, народна топка, бадминтон, бягане, надиграване с народни хора и подвижни игри. Идеята на спортния празник в рамките на Европейската седмица на спорта, бе младите хора да се стимулират към здравословен и активен начин на живот като ценност за развитието на подрастващите. Очакваме с оптимизъм завръщането в училищния двор и физкултурния салон, с надежда за нови спортни изяви и успехи!

Сподели: