ПГО - Русе участва в национално състезание по финансова грамотност

ПГО – Русе участва в национално състезание по финансова грамотност

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе премериха със свои връстници изчислителните си способности, участвайки на 20 февруари в националното състезание по финансова грамотност.

Организирана от МОН, инициативата цели повишаване успеваемостта на учениците в процеса на придобиване на финансови умения като част от функционалната грамотност. Състезанието мотивира за правилен избор на математически подход при решаване на задачи от икономиката, финанси, застраховане, банкиране и предприемачество.

В очакване на добри резултати от успешното представяне на нашите момичета!

Сподели: