ПГСС единствена в Русе с „Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение“

ПГСС единствена в Русе с „Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение“

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ е единствена в град Русе с присъдена „Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение“. Получената акредитация с валидност 2019г.-2020г., дава право за кандидатстване с проектни предложения в рамките на Програма „Еразъм+“

Сподели: