ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили придоби нов учебен автомобил Opel Crossland

ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили придоби нов учебен автомобил Opel Crossland

ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили придоби нов учебен автомобил Opel Crossland. Автомобилът е закупен със средства по Национална програма „Модернизация на професионалното образование и обучение“ и със спомоществователството на ЗКПУ „Филип Тотю“-Две могили, ППК „Успех“-с. Батишница, ППЗК „Бъдеще“-с. Обретеник, ППК „Баниски Лом“-с. Баниска, ЗКПУ „Горазд“-гр. Борово. Към училището са лицензирани учебни центрове за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат. В,  кат. Ткт,  Твк, Твк-З,  в които безплатно се обучават ученици на гимназията. Предстои закупуването и на култиватор и плуг за окомплектоване на учебния трактор Claas Axos.

Сподели: