ПГ по туризъм - Русе участва в кръгла маса „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“

ПГ по туризъм – Русе участва в кръгла маса „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“

На 13 и 14 април 2021 г. се проведе кръгла маса на тема: „Популяризиране на опита на училищата и добрите педагогически практики в образователните институции от области Велико Търново, Варна, Габрово и Русе“. Тя е организирана от РУО – Велико Търново. Във връзка с извънредната епидемична обстановка събитието се проведе в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams.

Гости на събитието бяха инж. Таня Михайлова- заместник-министър на образованието и науката, г-жа Янка Такева- председател на Синдиката на българските учители, г-жа Надя Лорето- Старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО – Велико Търново, учители и експерти от РУО – Велико Търново, Варна, Габрово и Русе.

Кръглата маса беше открита с приветствени слова от инж. Розалия Личева- началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Идеята на събитието е да даде възможност на образователните институции да обменят опит, добри практики и нови идеи. Бяха представени доклади и презентации в различни тематични области, които са свързани с повишаване на образователните резултати и представяне на иновативни методи на преподаване.

От ПГ по туризъм – Русе, участие взеха г-жа Биляна Николова, г-жа Таня Иванова, г-жа Християна Янкова, г-н Иван Бонев и г-н Йордан Адолфов. Те представиха презентация на тема: „Царството на дигиталните умения“. Целта им беше да споделят практики на млади преподаватели, използвани при работа в електронна форма на преподаване и обучение.

Г-жа Биляна Никова представи прилагането на проектно-базирано обучение в часовете по български език и литература и използването на образователни игри, които засилват интереса на учениците към учебната дейност.

Г-жа Таня Иванова представи използването на Google Maps в часовете по професионална подготовка и играта Flipitty, с която учениците създават занимателни игри за туристите.

Г-жа Християна Янкова представи използването на електронни ресурси и кулинарни уеб портали, разработени от български работодатели – един от които е този на Българската асоциация на професионалните готвачи.

Г-н Иван Бонев представи използването на образователните игри „Стани богат“ и „Направи си коктейл“. Те правят часовете по професионална подготовка динамични, емоционални и интерактивни.

Г-н Йордан Адолфов представи използването на популярната видеоигра, наречена Kahoot, сайта на blue-dot-observatory.com и сайта „Опознай България“, които прилага в часовете по география и професионална подготовка.

Училищното ръководство благодари на учителите за участието в Кръглата маса. Пожелава им бъдещи участия и успехи!

Сподели: