ПГ по туризъм - Русе участва в международна научна конференция „Туризмът и глобалните кризи“

ПГ по туризъм – Русе участва в международна научна конференция „Туризмът и глобалните кризи“

На 21 април 2021 г. се проведе Международна научна конференция „Туризмът и глобалните кризи“. Тя е организирана от катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Община Велико Търново.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка конференцията се състоя онлайн. Събитието е едно от най-значимите сред научните форуми за студенти, докторанти и специалисти в сферата на туризма в България поради своя мащаб и международно участие.

В конференцията имаше представители от 22 държави – Азербайджан, Великобритания, Молдова, Русия, Румъния, Турция, Сърбия, Хърватия, Испания, Италия, Индия, Япония, Малайзия, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Бразилия, Мексико, Еквадор, Гърция, Аржентина и САЩ. Работните езици на конференцията бяха английски, руски, испански и български.

От ПГ по туризъм – Русе участие взеха г-н Йордан Адолфов и г-н Иван Бонев – преподаватели по професионална подготовка. г-н Адолфов представи доклад на тема: „Дигиталното обучение на бъдещите кадри в туризма, през призмата на КОВИД-19“. В изследването се представя практически изработени електронни материали на ученици от втори гимназиален етап на средното образование. Материалите са свързани с разширяването на дигиталните умения на учениците-проекти на хотели и ресторанти и решаване на казуси, така че бъдещите кадри да са подготвени за реална работна среда, макар и чрез обучение в електронна среда.
Темата, която г-н Бонев представи, е: „Тенденции в туризма през последните години“. В разработката се разсъждава върху броя на туристическите пътувания преди и след Covid 19 в България, до каква степен е развита дигитализацията и дали туристите предпочитат онлайн резервации или резервации на място.
За разработването на своите доклади г-н Йордан Адолфов и г-н Иван Бонев ще получат сертификати за участие от Катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
С всички разработени теми организаторите на конференцията ще издадат сборник „Туризмът и глобалните кризи“.

Училищното ръководство благодари на г-н Йордан Адолфов и г-н Иван Бонев за участието в конференцията. Пожелава им успехи и следващи участия!

Сподели: