ПГ по туризъм - Русе участва в онлайн дискусия на тема: „Как се променя хотелското обслужване в условията на глобална пандемия“

ПГ по туризъм – Русе участва в онлайн дискусия на тема: „Как се променя хотелското обслужване в условията на глобална пандемия“

На 9 март 2021 г. се проведе онлайн дискусия на тема: „Как се променя хотелското обслужване в условията на глобална пандемия“. Тя е организирана от Катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Във връзка с извънредната епидемична обстановка събитието се състоя онлайн.

Лектор на събитието беше г-жа Елица Стефанова – мениджър на „Парк хотел Арбанаси“. Тя сподели какви промени са направили хотелиерите във връзка с COVID-19 и какви са бъдещите им планове, така че с огромни усилия да се опитат да възстановят предишния живот и работа- обновяване на електронната технология при резервации, роботизиране на технологиите и допълнителни операции в хотелиерството, така че гостите на хотела да останат доволни и да се върнат отново там и др.

Главен организатор на събитието бяха д-р Олга Манчева и д-р Жанина Стоянова – преподаватели в Катедра „Туризъм“ към ВТУ. Участие в дискусията взеха студенти от трети курс на специалност „Туризъм“.

От ПГ по туризъм – Русе участие взеха  г-жа Таня Иванова, г-н Йордан Адолфов и г-н Иван Бонев – преподаватели по професионална подготовка, както и ученици от 9 Б, 10 Б, 11 Б и 12 Б класове от специалност „Организация на хотелиерството“. В дискусията учителите и учениците зададоха много въпроси, които бяха свързани с постоперативните операции на хотела след COVID-19 обстановката.

Училищното ръководство благодари на учителите по професионална подготовка и на учениците за участието им в дискусията. Пожелава им бъдещи участия и успехи!

Сподели: