ПГ по туризъм - Русе участва в онлайн дискусия „Дигиталните умения в туризма – бъдеще или необходимост“

ПГ по туризъм – Русе участва в онлайн дискусия „Дигиталните умения в туризма – бъдеще или необходимост“

На 26 януари 2021 г. се проведе онлайн дискусия на тема „Дигиталните умения в туризма – бъдеще или необходимост“. Тя е организирана от Русенската търговско-индустриална камара. Поради наложената извънредна епидемична обстановка събитието се състоя онлайн.

Събитието се организира във връзка с проекта „Your Local Guide”, по който РТИК е партньор. Целта на проекта е да насърчи дигиталните компетенции както на хора, заети в туризма, така и на предприемачи, които искат да развиват своя бизнес в този бранш.
В дискусията бяха поканени хора, които са от сферата на образованието и бизнеса, за да обсъдят теми, свързани с новите дигитални технологии, които навлизат в туристическия сектор.
Гости на дискусията бяха г-н Йордан Адолфов – учител по професионална подготовка в ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, Даниела Йорданова – преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Милен Герасимов – управител на туристическа агенция „МГ Травел“.

По време на дискусията на г-н Йордан Адолфов изказа становище по въпросите за готовността на учениците да работят с дигитални технологии и ползата от прилагането на иновативните приложения в гр. Русе. Той подчерта, че учениците се обучават в тази насока.

Придобиват знания и умения не само в часовете по теория и практика, но и в часовете за извънкласни дейности, които са свързани със занимания по интереси. „Тенденцията за използване на дигитални технологии в туризма тепърва се развива. Туристическият бранш вече следи новите тенденции и търси креативен начин за тяхното използване. Чрез технологиите туристите ще имат повече информация за обектите, които могат да разгледат в града.“- подчерта господин Адолфов.

В дискусията се включиха над 30 участници от различни сфери на образованието, бизнеса и обществения живот. От ПГ по туризъм – Русе, участие взеха г-жа Таня Иванова, г-жа Християна Янкова и г-н Иван Бонев – учители по професионална подготовка. Те също дадоха своето мнение за навлизането на новите иновативни технологии в сферата на туризма и по какъв начин може да се промотират туристическите обекти в гр. Русе.

Училищното ръководство благодари на учителите по професионална подготовка за участието в дискусията. Пожелава им бъдещи участия и успехи!

Сподели: