Педагогическият екип на ОУ „Братя Миладинови“-Русе е част от семейството на Google за образованието

Педагогическият екип на ОУ „Братя Миладинови“-Русе е част от семейството на Google за образованието

През изминалия уикенд педагогическият екип на  ОУ „Братя Миладинови“ – Русе взе участие в обучение на тема „Училище в Облака“. Двудневният курс се организира от Центъра за творческо обучение. Преподавателите Истилияна Стойнова и Мария Тасева  запознаха колектива с възможностите, които предоставят облачните технологии и платформaта Google Workspace for Educations. Училището вече притежава неограничено хранилище за документи и учебно съдържание, както и пълен набор от приложения за работа с данни. Тези дейности ще намалят административната тежест в образователната институция.

Центърът за творческо обучение е партньор на Община Русе във внедряването на иновативно обучение в образователните заведения.

Сподели: