Педагогическият състав и възпитаниците на ДГ „Зора“ проведоха традиционният празник „Гергьовски люлки“

Педагогическият състав и възпитаниците на ДГ „Зора“ проведоха традиционният празник „Гергьовски люлки“

Педагогическият състав и възпитаниците на ДГ „Зора“ проведоха традиционният празник „Гергьовски люлки“. За четвърта поредна година родители, деца и учители заедно украсиха люлките в двора на детската градина със зеленина и цветя. Преподавателите и техните възпитаници изпълниха ритуал за здраве и плодородие, люлеейки децата, пеейки песни и танцувайки хора̀. Момичетата оплетоха венци и окичиха китки, като ги наричаха за здраве и плодородие. Всички бяха облечени в народни носии в чест на покровителя на Русе Св. Георги.

Сподели: