Педагозите от ПЧСУ "Леонардо да Винчи" представят резултатите от проект по програма ЕРАЗЪМ+ We are Colourful на 13 февруари

Педагозите от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ представят резултатите от проект по програма ЕРАЗЪМ+ We are Colourful на 13 февруари

През последните три години педагозите от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ работят активно по проект финансиран от програма ЕРАЗЪМ+ по ключова дейност КА220, Project N: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000032445 – We are Colourful.

В края на прокктната дейност те ще представят резултатите, изготвените проучвания и разработените методологии за работа с деца със затруднения или деца в неравностойно социално положение или културна принадлежност.

Събитието ще се проведе на 13 февруари от 09:30 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“ в зала 2Б.203

Проектът се фокусира върху превенцията, идентифицирането и намаляването на проблемите генерирани от различията между учениците в класната стая.

Елате да ви разкажем нашия опит за новите теоритични и практически тенденции в работата на учителите в „пъстрата класна“ стая. Ще обсъдим теми като „Разстройство на неврологичното развитие“, „Различните процеси и стилова на учене“, „Културното разнообразие“ и „Социалното неравенство“, споделят от екипа на проекта.

Сподели: