Пенсиите на 71 018 пенсионери се изплащат от ТП на НОИ – Русе

По данни на НОИ, общият брой на пенсионерите в страната за месец септември 2018 г. е 2 161 434. Пенсиите на 71 018 пенсионери се изплащат от ТП на НОИ – Русе. От тях 29 249 са пенсии на мъже ( 41.19%), а 41 769 на жени (58.81%). Някои от пенсионерите получават повече от една пенсия и общият брой изплащани пенсии от териториалното поделение са 80 699, от тях 33 251 се изплащат на мъже и 47 448 на жени.

Изчисленият среден основен размер на пенсия за страната за септември е 300.93 лв. За ТП на НОИ гр. Русе този размер е по-нисък, средно по 287.28 лв. на пенсионер, като за мъжете е 349.02 лв., а жените получават по 245.35 лв. средно. За страната е изчислен и средният общ размер на получавани пенсии и добавки на един пенсионер в размер на 362.95 лв.

За ТП на НОИ гр. Русе общият среден размер на пенсии и добавки на един пенсионер е по-нисък – 341.38 лв., съответно за мъже е 394.93 лв., за жени 304.63 лв. За по-точна преценка следва да се съпостави средният общ размер пенсии и добавки за мъже и жени от областта с този обявен за страната – 422.46 лв. за мъжете и 320.45 лв. за жените. Установява се, че средният общ размер за мъже от областта е по-нисък от обявения за страната с 6.52 %, а за жените е по-нисък с 4.94 %.

Сподели: