Пенчо Милков: Обявяването на Независимостта е връх в самоосъзнаването ни в годините след Освобождението

Пенчо Милков: За да го утвърдим като Северната столица на България, е важно русенци да сме единни за своята обща кауза

Кметът на Община Русе Пенчо Милков даде интервю за вестник Строител: 

Г-н Милков, какво показват данните за изпълнението на бюджета на община Русе за изминалата година?

2020 г. не беше никак лека, тя бе белязана от пандемията и двата локдауна, наложени от държавата. Тези решения означаваха намалени приходи както за отделния русенец, така и за нас като местна администрация. Неданъчните ни приходи спаднаха драстично, но въпреки неочакваните трудности хората бяха отговорни и платиха данъците си. Това ни позволи да завършим започнатите преди кризата дейности и да осъществим планираните проекти за Русе.

Кои са по-големите обекти от пътната, образователната, културната и социална инфраструктура, които изпълнихте през 2020 г.?

Особено съм щастлив, че беше проектирано и в края на миналата година стартира едно мащабно начинание – строителството на спортна зала с басейн в кв. „Дружба“. Това е дългосрочна инвестиция, която правим със собствени средства, и сме твърдо решени да изградим комплекса, защото до момента такова спортно съоръжение липсва в тази част на града.

По проект, одобрен от Министерството на образованието и науката, започнахме и строителството на нова детска градина и допълнителен корпус в най-голямото ни средно училище.

Относно социалната инфраструктура в ход е изпълнението на два центъра за социални услуги в Русе. През тази година предстоят и дейности, с които ще допринесем и за равния достъп до обществени места на хората с ограничена подвижност.

Има ли обекти, които бяха отложени поради намалени приходи?

Не. Държах с екипа ми да подходим с уважение към постигнатото от нашите предшественици, затова настоях да бъдат завършени всички големи европейски проекти, които са започнати. И това на фона на тежкото наследство, което получихме – през 2020 г. община Русе понесе огромни финансови корекции заради допуснати при предишната администрация нарушения при възлагането на обществени поръчки за 8,7 млн. лева, което е само до момента. Трябваше да работим въпреки тях, да преодолеем порочните практики и да представим всичко в срок на управляващите органи на европейските програми. И се справихме.

Въпреки намалените приходи успяваме да облагородяваме и крайните квартали на Русе. С общинското предприятие „Комунални дейности“ извършихме цялостно преасфалтиране на 13 улици, 6 паркинга и 12 участъка от улици, локални платна и пешеходни подходи. Вярвам, че това е важно, защото често управниците концентрират усилията си единствено в градските центрове.

Русе е наричан Малката Виена на Балканите. Какви политики ще реализирате за възстановяване и запазване на културно-историческото наследство в общината в рамките на този управленски мандат?

С колегите ми, отговарящи за устройството на територията, работим по създаването на единен регистър на сградите, които носят историческата и културна слава на Русе. До момента не е правен такъв, който да събира всички данни за обектите. Целта е те да станат публични за гражданите и гостите на града ни. Много е важно усилията ни да не бъдат едностранни. Лошите стопани на такива ценни здания – емблеми на Русе, трябва да носят отговорност за бездействието си с години.

Щастлив съм, че общината осигури финансиране за реализирането на прекрасната идея тази година русенски младежи да създадат 360-градусови модели, с които ще визуализират отдавна изчезнали сгради в града. Това ще даде възможност на всички да се докоснем до миналото на Русе, а благодарение на 3D технологията богатството ни ще остане и за идните поколения.

Имате ли проекти по трансграничните програми, които реализирате? Към момента как си сътрудничите с румънските си колеги за популяризиране на региона с цел привличане на повече туристи?

Наред с проектите за подобряване на транспортните връзки в еврорегион Русе – Гюргево с колегите от Румъния работим заедно и в сферата на туризма. Чрез съвместен проект беше реновиран един от символите на Русе – Пантеонът на възрожденците, а съвсем скоро ще инсталираме и мултимедийната продукция, която ще разказва историята му на посетителите.

На територията на Гюргево ще бъде облагороден районът около местната крепост, така че българският и румънският народ да се радват на общ туристически маршрут от двете страни на Дунава. Надявам се това да се хареса както на приятелите ни от Румъния, така и на нашите гости.

Какъв е броят на издадените строителни разрешения във Вашата община и към какво основно е насочен инвеститорският интерес?

Кризата, през която преминаваме, неминуемо се отразява зле и на инвеститорския интерес в общините. В Русе за последната година сме издали 520 разрешения за строеж. С колегите ми обаче забелязахме една положителна тенденция – нараства броят на новите фотоволтаични инсталации. Оценявам високо тази постепенна промяна в мисленето на хората, защото знам, че единствено заедно можем да изградим един по-зелен и устойчив град.

Какви са резултатите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) в община Русе? Считате ли, че е важно санирането да продължи и трябва ли нещо да се промени?

Мисля, че НПЕЕМЖС доказа своята полза по отношение на спестяването на средства в семейните бюджети. Програмата трябва да продължи, защото дава шанс разходите на домакинствата за отопление значително да спаднат. А освен за тази важна икономия тя спомага и за удължаване на жизнения цикъл на сградите. Досега в община Русе по НПЕЕМЖС са санирани 29 блока, а в момента имаме подготвени документи за още 67, за които очакваме решение дали ще се реализират в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В края на настоящия програмен период 2014 – 2020 г. може ли да разкажете кои са най-значимите обекти с еврофинансиране, реализирани на територията на Русе и региона?

 Както споменах, през изминали я програмен период от предишното ръководство бяха започнати редица проекти, като голяма част от тях трябваше да завършим с екипа ми през 2020 г. Така беше изградена нова кейова стена на брега на Дунава, за която вече има концесионер, който ще оперира пристанището ни. Кейът в Русе също беше изцяло обновен и се превърна в любимо място за отдих. Вече приключихме един от етапите и продължаваме да действаме по пълната рехабилитация на пътната настилка и тротоарите на ключовия русенски булевард „Липник“.

Работата по проектите с европейско финансиране не спира и през следващите месеци предстои да завършим реконструкцията и рехабилитацията на булевард „3-ти март“ и прилежащия му мост. Ще бъдат доставени 20 електрически автобуса и 15 тролейбуса, с които ще се подобри транспортното обслужване на града, като същевременно те ще бъдат щадящи към околната среда.

Другият ни голям проект е изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. С него отново се фокусираме върху опазването на природата чрез намаляване количеството на депонираните отпадъци в община Русе.

Пред прага сме на новия програмен период. Какви ще бъдат най-големите различия от приключващия? За какво считате, че е най-важно да се осигурят средства с оглед на нуждите на общината? И в тази връзка работите ли вече по подготовката на проекти, които ще се финансират през 2021 – 2027 г.?

Разбира се, отделът, който координира проектите ни, отдавна е в трескава подготовка. Сега очакваме приемането на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и одобрението на Европейската комисия за бъдещите оперативни програми, с които страната ни ще може да бъде финансирана.

Различното този път е, че при проектните предложения ще се търси съвместното кандидатстване на общините от един регион и приносът на всяка от тях за икономическото развитие на цялата територия. В този смисъл приоритет при кандидатстването ни ще бъде подобряване на свързаността на Русе с Румъния и останалата част на България и развитието на инфраструктурата в индустриалните зони, за да се подпомогне цялостното икономическо развитие на региона. Ще търсим начини да поддържаме и увеличаваме обектите на спортната инфраструктура – особено тези, които са свързани с традиционните за нашия град плувни дисциплини.

Относно осигуряването на средства за специфичните нужди на Русе действаме да закупим нова по-добра техника за общинските ни предприятия. Още тази година ще бъдат доставени 9 високотехнологични автомобила, с което разширяваме капацитета си да се грижим за русенци.

Как бихте искали да изглежда общината в края на настоящия управленски мандат?

Русе е градът, с който е свързан целият ми живот, и ме води огромният стремеж да го съхраним и развиваме. Населените места в цялата община трябва да са почисти и приветливи, бизнесът – проспериращ, а хората тук – където им е мястото.

Русе има своята гордост и своето място на националната карта. Но е загубил позиции, години наред е оставен в ролята на догонващ град. За да го утвърдим като Северната столица на България, е важно русенци да сме единни за своята обща кауза.

Сподели: