Кметът на Община Русе Пенчо Милков: Не приемам отношението на държавните институции към проблема с въздуха

Пенчо Милков изиска от Министерството на околната среда и водите по-строги норми за вредните органични вещества

Кметът на Община Русе изпрати писмо до министър-председателя на Република България и до Министерството на околната среда и водите, в което настоява за въвеждането на по-строги норми за допустимите емисии на вредните органични вещества. Пенчо Милков отправи предложение за промяна в наредбите за пределно позволените концентрации на вредното влияние в атмосферния въздух на населените места, както и за самите дейности на производството.

„В последните години в Община Русе, РИОСВ, РЗИ и на Спешния телефон 112, ежедневно постъпват сигнали за тежки, остри органични миризми. Замърсяванията принуждават гражданите  да живеят затворени в домовете си, а броят на хронично болните лица, както и на онкологичните заболявания се увеличава всяка година. Обстановката става нетърпима и русенци, които от зората на демокрацията са особено чувствителни за чистотата на въздуха, са изправени пред нерешим проблем“, заявява в писмото си Пенчо Милков.

Според кмета на Община Русе основен източник на здравно-екологични проблеми в града са неконтролируемите замърсявания с вредни органични вещества от производства, непризнаващи българското екологично законодателство, нормативните актове, както и конституционното право на гражданите да живеят в чиста и здравословна околна среда.

В обръщението си към представителите на държавните институции Пенчо Милков настоява, че пробите от замърсения въздух и измерванията на концентрациите на органичните замърсители е необходимо да бъдат извършвани с по-голяма честота, която отчита появяването и продължителността на превишаване на нормите и максималните средни стойности.

Поради твърде остарелите екологични наредби и съобразно препоръките на СЗО и Европейската агенция по околна среда, е належащо да бъдат актуализирани и въведени по ниски граници на допустимото замърсяване от страна на промишлените производители, се казва още в писмото до премиера и МОСВ.

Сподели: