Пенчо Милков: Обявяването на Независимостта е връх в самоосъзнаването ни в годините след Освобождението

Пенчо Милков: Направихме съществено увеличение на бюджета на Общината през 2021

Кметът на Русе Пенчо Милков в интервю за Агенция „Фокус“ за бюджета на Общината за 2021 г.

Фокус: Г-н Милков, на 11 февруари се състоя публично обсъждане на бюджета на Община Русе за 2021 г. Какъв е бюджетът на Общината тази година?


Пенчо Милков: Радвам се, че успяхме да направим съществено увеличение на бюджета за тази година. От 135 млн. лв. проектобюджет за миналата година, проектът за бюджета за тази година е 160 млн. лв. Това е значително увеличение. Много се радвам на увеличението, което планираме в капиталовите разходи. Планираме капиталовият ни бюджет от под 12 млн. лв. да бъде 15.5 млн. лв. и сме си поставили амбициозни задачи.
 

Фокус: Какво характеризира бюджета на Общината?


Пенчо Милков: Община Русе прави много публични разходи за закупуване на машини и усилване способностите на своите общински предприятия, назначаване на нови служители в предприятията – работници. В „Паркстрой“ и в „Комунални дейности“ поставяме си амбициозна задача с нова техника и работници да поддържаме средата много добре. Има необходимост от това. До момента всичко извършвано е единствено от външни фирми, а ние създаваме способности на Община Русе като голяма община да може да извършва част от комуналните дейности със собствени сили и средства. Друг акцент, който бих откроил, това е влагането на средства в бюджета за увеличаване на сигурността в Община Русе. Ние сме предвидили средства за камери и друго технологично оборудване, както и за изграждане на звено от общински полицаи. Русе е единственият от големите градове в България, в който няма общинска полиция. Считаме, че дейности като това да има повече разположени камери, плюс общински полицаи, ще увеличи нивото на сигурност в града. През миналата година сме изготвили един голям видеоцентър, ръководен в Общината. Там 24 часа се наблюдават видеокамерите. Вече има много резултати. Хванати са хора, които чупеха, бяха веднага установени. Отделно и МВР в Русе има пряк достъп до всички видеокамери.

Фокус: Отрази ли се пандемията от коронавирус на перата от бюджета?


Пенчо Милков: Разбира се, както в цялата страна, и в Русе спадна икономическата активност на икономическите оператори, на фирмите. С това намаляха и нашите неданъчни периоди. След като намаля икономическата активност, намаля продажбата на общински имоти, отдаването под наем също. Неданъчните приходи претърпяха сериозен спад.
 

Фокус: По какъв начин общината ще подпомага малкия и средния бизнес тази година?


Пенчо Милков: Още от миналата година започнахме и през тази внесохме четвъртото такова предложение до Общински съвет за освобождаване от наеми на търговци, чиято дейност е пряко засегната от пандемията. Общината като наемодател освобождава своите наематели от такива наеми. Не знам дали частните наемодатели го правят. През тази година ще продължим и с ремонт на улици, които повече от 30 години не са ремонтирани именно в промишлените зони. Това мисля, че също ги подпомага. Започнахме да изграждаме един общ регионален маркетинг на Община Русе и на Североизточния регион. Подготвяме нов инвестиционен профил, в който ще намерят място много дружества тук от района. Той ще представи целия регион.

Фокус: На 20 февруари се навършват 143 години от освобождението на Русе. По какъв начин ще отбележите празника?


Пенчо Милков: Задължително ще отбележим празника, въпреки мерките. В много по-ограничена форма ще бъде празникът. Пред обновения от нас Пантеон на възрожденците в Русе ще се съберем, за да отбележим датата, защото действително Русе е един от първите освободени градове. Свободата влиза през река Дунав в Русе.

Фокус: Имат ли нужда от празник русенлии, предвид времената, в които живеем?


Пенчо Милков: И русенлии, и българите, и всички хора, имат в този момент необходимост от действия, които да ги обединяват, да им вдъхват сила и кураж. Не знам дали точно думата е празник, затова казах отбелязваме. Виждам, че такива дейности са необходими точно в този момент.

Сподели: